اخبار انجمن

همکاران گرامی

در جلسه روز گذشته هیئت مدیره انجمن صنفی برابر تاکیدات جناب آقای سلامی مبنی بر ضرورت راهبردی خرید “خانه صنف” همکاران ذیل نسبت به پرداخت مازاد بر مبالغ گذشته متعهد گردیدند.

۱-  شرکت میثاق صنعت  ۱۱۱۲  آقای سلامی                             ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲-  شرکت بنیان صنعت ماشین پایتخت ۱۷۱۴ آقای جودی                ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳- شرکت پارسا ماشین همدان ۳۹۱۳ آقای علی حسین میرزائی       ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴- شرکت پارسا ماشین هگمتان ۳۹۱۲-۳۹۱۱ آقای علی میرزائی          ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۵- شرکت پارسا خودرو هگمتان ۳۹۱۲-۳۹۱۱ آقای غلامحسین میرزائی   ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۶- شرکت بنیان صنعت کرمان ۳۰۱۱  آقای امیر عامری متین                  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۷-شرکت پارس کار اندیش ۱۷۱۹ آقای کاویانی                                  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۸- شرکت آرین پاژ ۱۷۱۱ آقای سپهر                                               ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

از کلیه این عزیزان کمال تشکر را دارد

انجمن صنفی

اعضای محترم انجمن

با سلام

روز گذشته در جلسه هیئت مدیره انجمن بر ضرورت خرید (خانه صنف ) تاکید مجدد و همکارانی هم تعهد پرداخت جدیدی مازاد بر مبالغ گذشته برعهده گرفتند بدین وسیله از اعضای محترم که تاکنون در این پروژه مشارکت ننموده اند درخواست می شود باتوجه به ضرورت راهبردی این مصوبه با پرداخت مبلغ مشارکت نمایند.

از همکارانی که قبل از تشکیل آخرین مجمع به عضویت انجمن درآمدند نیز انتظار می رود با مشارکت خود، صنف و انجمن را در تحقیق این خواسته یاری نمایند.

باتشکر

رئیس هیئت مدیره

قیمت فلزات

اخبار صنعت

اخبار انجمن

انجمن صنفی کارفرمائی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ایران

به نام خدا اعضای محترم انجمن صنفی با عرض سلام و احترام جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی و بازرسین در مورخه ۱۱/۰۳/۹۴ در محل دفتر انجمن و برابر اعلام قبلی تشکیل گردید . در این جلسه از تلاش های صمیمانه ...

ادامه مطلب »
انجمن صنفی کارفرمائی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ایران

نامه برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره دوره سوم به صورت مشترک

به نام خدا اعضاء محترم هیئت مدیره و بازرسین منتخب اعضاء محترم هیئت مدیره و بازرسین دوره دوم باسلام احتراماً به استحضار می رساند : اولین جلسه هیئت مدیره دوره سوم به صورت مشترک روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴ ...

ادامه مطلب »
انجمن صنفی کارفرمائی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ایران

نامه تشکر انجمن صنفی

اعضای محترم انجمن صنفی باعرض سلام و احترام انجمن صنفی بر خود واجب و ضروری می داند تا از حضور متعهدانه و صمیمی همه شما عزیزانی که با تحمل مشقت در جلسه مجمع عمومی شرکت نمودید  مراتب تشکر خود را ...

ادامه مطلب »
انجمن صنفی کارفرمائی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ایران

از سوی انجمن صنفی نامه ای خطاب به جناب سرهنگ رستمی ارسال گردید که متن آن ذیلاً به استحضار می رسد :

به نام خدا جناب آقای سرهنگ رستمی ریاست محترم معاونت فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با عرض سلام در کمال احترام به استحضار می رساند : ۱ – بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را به مناسبت حضور پررنگ ...

ادامه مطلب »